De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De Fruitgaard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van De Fruitgaard komen. De Fruitgaard heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door De Fruitgaard gecontroleerd of goedgekeurd. De Fruitgaard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. 

De Fruitgaard 2016.
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van De Fruitgaard worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.